• Tid:
  • Sted: Fjordsgades forenings- og fritidshus, Foredragssalen

  • Underviser: TBA,
Tilmeld
Ønsker din klub eller forening at afsøge hvilke muligheder der er for et gøre administrationen lettere, så deltag i dette kursus.
Målgruppe
Foreningsaktive med bestyrelses- og/eller medlemsansvar.
Indhold
Aftenen sætter fokus på, hvordan det stigende krav til digitalisering og afrapportering kan vendes fra at være en udfordring til en mulighed for klubber og foreninger. Folkene bag forskellige it-produkter vil hver især forklare og vise hvordan deres produkt kan hjælpe foreningen eller klubben med administrationen.

Med de rigtige værktøjer, der passer til jeres klub/forening, kan medlemsadministration og regnskabsaflægning mv. blive lettere således at klubben/foreningen kan frigøre tid til kerneopgaven.

Der vil bl.a. være fokus på hvordan systemerne kan hjælpe i forhold til:

  1. Indmeldelse/medlemsregistrering
  2. Kontingentopkrævning
  3. Bogføring og regnskab
  4. Kommunikation
  5. Registrering af aktiviteter
  6. Tilmelding til aktiviteter/events mv.

Det fulde program og præsentation af de forskellige produkter/leverandører vil være tilgængeligt online på www.aarhusiforening.dk den 1. april 2019.

Tidspunkt
Torsdag den 9. maj 2019 kl. 17.30-20.30
Sted
Fjordsgade forenings-og fritidshus, NJ Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C
Tilmelding
Senest 3 uger før
Underviser
Folkene bag produkterne og foreninger med erfaring med brugen af it-produkter i administrationen.
Kontaktperson
Toke Stobberup, Sport & Fritid, swt@aarhus.dk, tlf. 41858146