Indlæser Begivenheder

Har du lige sagt ja til at være kasserer eller økonomiansvarlig i din forening –uden helt at vide hvad din nye rolle egentlig indebærer? Så tag med på dette kursus, hvor du får en helt basal introduktion til kassererens opgaver.

Målgruppe

Helt nye og kommende kasserere og økonomiansvarlige i foreningerne.

Indhold

På dette kursus for foreningskasserere og økonomiansvarlige, der ikke har tidligere erfaring med kassereropgaven er ingen spørgsmål dumme! Vi gennemgår hvilke opgaver der typisk ligger hos kassereren i en forening, og hvordan du kan gribe dem an:

– opkræver kontingent (og evt. opdaterer et medlemsregister)

– betaler regninger

– refunderer udgifter

– har ansvar for foreningens penge og bank

– holder styr på indtægter og udgifter i foreningen

– udarbejder udkast til regnskab og budget

– holder bestyrelsen opdateret om økonomien

– har kontakt til revisoren

Bemærk at vi den 6. maj tilbyder et opfølgende kursus “Kassererkursus 1 – grundlæggende introduktion” med fokus på emner som: Årsregnskabet, kontoplan, håndtering af bilag, bogføring, opstilling af årsregnskabet.

Tilmelding og pris

Deltagelse er gratis for frivillige i de folkeoplysende foreninger i Aarhus Kommune og i medlemsforeninger hos Idrætssamvirket i Aarhus, Århus Ungdommens Fællesråd og DGI Østjyllands foreninger i Aarhus. Deltagere fra foreninger udenfor Aarhus Kommune betaler 300,- kr.
Hvis man er tilmeldt, men udebliver fra kurset, sendes en faktura på 300,- kr. i ”No-show-gebyr”.
Tilmelding senest 3 uger før kurset her på siden: www.dgi.dk/202409853404
Go to Top