Indlæser Begivenheder

Opstartsmøde for nye bestyrelsesmedlemmer om hvilke tilskudsmuligheder, der er i Aarhus Kommune – og hvilket ansvar og forpligtelser der følger med i at blive valgt til bestyrelsesarbejde.
Vi tager udgangspunkt i de forpligtelser der hører til at være en godkendt forening i Aarhus Kommune.

Indhold
På mødet orienteres der om forenings pligter, som f.eks. overholdelse af:

  • Foreningens vedtægter
  • Erklæring vedr. børneattest
  • Digital post
  • Foreningens regnskab / tilskudsregnskab
  • Medlemslister
  • Foreningsportalen
  • Afbooking af lokaler
  • Frister vedr. aktivitetsstøtte
  • Lokaletilskud

Målgruppe
Nye bestyrelsesmedlemmer, fortrinsvis formand, kasserer og revisorer

Tilmelding:
Tilmelding skal ske via https://foreningsportalen.aarhuskommune.dk og der kan maks. deltage 3 personer fra hver forening. Tilmeldingsfrist er d. 22. april

Guide til tilmelding:
Log på – vælg Arrangement tilmelding.
OBS: Vælg antal + Tilmeld OG Tilmeld mig. Du skal have en kvittering frem på skærmen med: Tilmelding modtaget.
Ingen kvittering = ingen tilmelding.

Bliver du efter din tilmelding forhindret, skal du afmelde din deltagelse via mail til: biwe@aarhus.dk MINDST 2 arbejdsdage før fyraftensmødet af hensyn til at kunne tilbyde pladsen til en fra ventelisten.

Kursuspris:
Deltagelse er gratis for foreninger i Aarhus Kommune, da kurset laves i samarbejde med Idrætssamvirket i Aarhus, Århus Ungdommens Fællesråd samt Aarhus Kommune, som betaler for deltagere fra kommunen.

Deltagere fra foreninger udenfor Aarhus Kommune betaler 300,- kr. + moms.

Hvis man er tilmeldt men udebliver fra kurset, sendes en faktura på 300,- kr. + moms i ”No-show-gebyr”

Go to Top