Indlæser Begivenheder
Sport og Fritid inviterer til revisionskursus for foreninger.
Målgruppen for kurset:
Primært foreningens revisorer og kasserere. Formænd og øvrige bestyrelsesmedlemmer i foreningerne er også velkomne.
Formålet med kurset:
At klæde den foreningsvalgte revisor på, til at kunne revidere tilskudsregnskabet og foreningens årsregnskab.
Indhold:
Grundlag for revisionen:
– En kort gennemgang af folkeoplysningsloven og det kommunale regelsæt
– Gennemgang af regnskabs- og revisionsbestemmelserne
– Formalia-krav, kassationsregler, forretningsgange, fuldmagter, attestationer
Revision af tilskudsregnskab og årsregnskab:
– Revisionsmetoder, dokumentation og rapportering
Tilmelding:
På https://foreningsportalen.aarhuskommune.dk/ (kræver login) og der kan maks. deltage 2 personer fra hver forening.
Tilmeldingsfrist d. 10. november
Tilmeldingsguide:
Log på – vælg Arrangement tilmelding.
OBS: Vælg antal + Tilmeld OG Tilmeld mig. Du skal have en kvittering frem på skærmen med: Tilmelding modtaget.
Ingen kvittering = ingen tilmelding.
Bliver du efter din tilmelding forhindret, skal du afmelde din deltagelse via mail til: biwe@aarhus.dk så hurtigt som muligt før revisionskurset af hensyn til at vi kan tilbyde pladsen til en fra ventelisten
Deltagelse er gratis, men der opkræves no-show gebyr på kr. 300,00.
(Udeblivelse uden afbud = no-show).
Go to Top