Indlæser Begivenheder

Kursets formål er at øge kendskabet til og forståelse for de enkelte parters opgaver og ansvar (bestyrelse, kasserer og revisor).

På kurset gennemgås Folkeoplysningsloven med udgangspunkt i det kommunale regelsæt.

Gennemgang af krav og ansvar for henholdsvis foreningens bestyrelser, kasserer og revisorer – med udgangspunkt i det kommunale regelsæt f. eks.:

  • Hvordan sikrer jeg som valgt foreningsrevisor, at de regnskaber og skemaer jeg skriver under er rigtige?
  • Hvorfor skal kommunen have de oplysninger de beder om?
  • Hvad hæfter jeg som bestyrelsesmedlem for?
  • Hvorfor skal foreningen have en revisor – er det for kommunens skyld eller er det for medlemmernes skyld?

Derudover gennemgang af regnskabs- og revisionsbestemmelserne herunder revisionsmetoder, rapportering og dokumentation. Desuden kassationsregler (arkivregler) samt formalia-krav til foreningen herunder CVR-nr., digital postkasse og Nemkonto.

Underviser:
Undervisere fra BDO Revision

Målgruppe:
Primært foreningens revisorer og kasserer.

Tilmelding:
Husk tilmelding senest d. 27. april via formularen her.

Kursuspris:
Deltagelse er gratis for foreninger i Aarhus Kommune, da kurset laves i samarbejde med Idrætssamvirket i Aarhus, Århus Ungdommens Fællesråd samt Aarhus Kommune, som betaler for deltagere fra kommunen.

Deltagere fra foreninger udenfor Aarhus Kommune betaler 300,- kr. + moms.

Hvis man er tilmeldt men udebliver fra kurset, sendes en faktura på 300,- kr. + moms i ”No-show-gebyr”

Go to Top