Buy Ticket

Opstartsmøder for nye bestyrelsesmedlemmer omkring hvilke tilskudsmuligheder der er i Aarhus kommune – og hvilket ansvar og forpligtelser der følger med i at blive valgt til bestyrelsesarbejde.
Vi tager udgangspunkt i de forpligtelser der hører til at være en godkendt forening i Aarhus Kommune.

Målgruppe

Nye bestyrelsesmedlemmer, fortrinsvis formand, kasserer og revisorer

Indhold

På mødet orienteres der om forenings pligter, som f.eks. overholdelse af:

 • Foreningens vedtægter

 • Erklæring vedr. børneattest

 • Digital post

 • Foreningens regnskab / tilskudsregnskab

 • Medlemslister

 • Foreningsportalen

 • Afbooking af lokaler

 • Frister vedr. aktivitetsstøtte

 • Lokaletilskud

Tidspunkter

Du kan vælge en af flg. dage:

 • Onsdag den 2. maj 2018 kl. 17.00-20.00

 • Onsdag den 5. september 2018 kl. 17.00-20.00

 • Onsdag den 14. november 2018 kl. 17.00-20.00

Sted

Globus 1, Gudrunsvej 3 A, 8220 Brabrand

Tilmelding

Senest 14 dage før hvert møde via http://foreningsportalen.aarhuskommune.dk
Log på foreningsportalen – vælg Din profil – arrangement tilmelding

Underviser

Malene B. Riis og Birger Weiling arbejder begge inden for tilskuds-området i Folkeoplysningsgruppen i Sport & Fritid

 • Den 2. maj deltager Flemming Mølgaard, DGI

 • Den 5. september deltager Sofus Riishede, IS

 • Den 14. november deltager Sara Springborg, ÅUF