• Event Time:
 • Location: Fjordsgades forenings- og fritidshus, Foredragssalen

 • Speakers: Birger Weiling,
Buy Ticket

 

Opstartsmøder for nye bestyrelsesmedlemmer omkring hvilke tilskudsmuligheder der er i Aarhus Kommune – og hvilket ansvar og forpligtelser der følger med i at blive valgt til bestyrelsesarbejde.
Vi tager udgangspunkt i de forpligtelser der hører til at være en godkendt forening i Aarhus Kommune.

Målgruppe

Nye bestyrelsesmedlemmer, fortrinsvis formand, kasserer og revisorer

Indhold

På mødet orienteres der om forenings pligter, som f.eks. overholdelse af:

 1. Foreningens vedtægter

 2. Erklæring vedr. børneattest

 3. Digital post

 4. Foreningens regnskab / tilskudsregnskab

 5. Medlemslister

 6. Foreningsportalen

 7. Afbooking af lokaler

 8. Frister vedr. aktivitetsstøtte

 9. Lokaletilskud

Tidspunkter

Onsdag den 03. november 2021 kl. 17.00-20.00

Sted

Forenings- og fritidshuset, N.J. Fjordsgade 2, 8000 Aarhus C (foredragssalen)

Tilmelding

Senest 14 dage før hvert møde via http://foreningsportalen.aarhuskommune.dk
Log på foreningsportalen – vælg Din profil – arrangement tilmelding

Underviser

Birger Weiling som arbejder inden for tilskuds-området i Folkeoplysningsgruppen i Sport & Fritid.

Kontaktperson

Birger Weiling, Sport & Fritid, biwe@aarhus.dk, Tlf. 89404857