Buy Ticket

Opstartsmøde for nye bestyrelsesmedlemmer om hvilke tilskudsmuligheder der er i Aarhus Kommune – og hvilket ansvar og forpligtelser der følger med i at blive valgt til bestyrelsesarbejde.
Vi tager udgangspunkt i de forpligtelser der hører til at være en godkendt forening i Aarhus Kommune.

Målgruppe

Nye bestyrelsesmedlemmer, fortrinsvis formand, kasserer og revisorer

Indhold

På mødet orienteres der om foreningens pligter, som fx overholdelse af:

 1. Foreningens vedtægter
 2. Erklæring vedr. børneattest
 3. Digital post
 4. Foreningens regnskab / tilskudsregnskab
 5. Medlemslister
 6. Foreningsportalen
 7. Afbooking af lokaler
 8. Frister vedr. aktivitetsstøtte
 9. Lokaletilskud
Tidspunkter

Du kan vælge en af flg. dage:

 1. Torsdag den 2. maj 2018 kl. 17.00-20.00
 2. Onsdag den 4. september 2018 kl. 17.00-20.00
 3. Onsdag den 13. november 2018 kl. 17.00-20.00
Sted

Fjordsgades forenings- og fritidshus, foredragslokalet på 2. sal, lokale 2.4, N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C

Tilmelding

Senest 14 dage før hvert møde via http://foreningsportalen.aarhuskommune.dk
Log på foreningsportalen – vælg Din profil – arrangement tilmelding

Underviser

Malene B. Riis og Birger Weiling arbejder begge inden for tilskuds-området i Folkeoplysningsgruppen i Sport & Fritid

Kontaktperson

Malene Bønlykke Riis, Sport & Fritid, rmab@aarhus.dk, Tlf. 89404826
Birger Weiling, Sport & Fritid, biwe@aarhus.dk, Tlf. 89404857