Buy Ticket

Kursets formål er at øge kendskabet til og forståelse for de enkelte parters opgaver og ansvar (bestyrelse, kasserer og revisor).

På mødet gennemgås Folkeoplysningsloven med udgangspunkt i det kommunale regelsæt.

Gennemgang af krav og ansvar for henholdsvis foreningens bestyrelser, kasserer og revisorer – med udgangspunkt i det kommunale regelsæt f. eks.:

  • Hvordan sikrer jeg som valgt foreningsrevisor, at de regnskaber og skemaer jeg skriver under er rigtige?
  • Hvorfor skal kommunen have de oplysninger de beder om?
  • Hvad hæfter jeg som bestyrelsesmedlem for?
  • Hvorfor skal foreningen have en revisor – er det for kommunens skyld eller er det for medlemmernes skyld?

Derudover gennemgang af regnskabs- og revisionsbestemmelserne herunder revisionsmetoder, rapporteringog dokumentation. Desuden kassationsregler (arkivregler) samt formaliakrav til foreningen herunder CVR.Nr., digital postkasse og Nemkonto.

Sted: Globus 1, Gudrunsvej 3 A, 8220 Brabrand