Buy Ticket

Kursets formål er at øge kendskabet til og forståelse for de enkelte parters opgaver og ansvar (bestyrelse, kasserer og revisor).

Målgruppe

Primært foreningens revisorer og kasserer

Indhold

På mødet gennemgås Folkeoplysningsloven med udgangspunkt i det kommunale regelsæt.

Gennemgang af krav og ansvar for henholdsvis foreningens bestyrelser, kasserer og revisorer – med udgangspunkt i det kommunale regelsæt f. eks.:

  • Hvordan sikrer jeg som valgt foreningsrevisor, at de regnskaber og skemaer jeg skriver under er rigtige?

  • Hvorfor skal kommunen have de oplysninger de beder om?

  • Hvad hæfter jeg som bestyrelsesmedlem for?

  • Hvorfor skal foreningen have en revisor – er det for kommunens skyld eller er det for medlemmernes skyld?

Derudover gennemgang af regnskabs- og revisionsbestemmelserne herunder revisionsmetoder, rapportering og dokumentation. Desuden kassationsregler (arkivregler) samt formalia-krav til foreningen herunder CVR-nr., digital postkasse og Nemkonto.

Tidspunkter

Du kan vælge et af flg. tidspunkter:

  • Onsdag den 16. maj 2018 kl. 17.00-19.00

  • Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 17.00-19.00

Sted

Globus 1, Gudrunsvej 3 A, 8220 Brabrand

Tilmelding

Senest 14 dage før hvert møde via foreningsportalen.aarhuskommune.dk
Log på foreningsportalen – vælg Din profil – arrangement tilmelding

Undervisere fra BDO Revision