Buy Ticket

Kursets formål er at øge kendskabet til og forståelse for de enkelte parters opgaver og ansvar (bestyrelse, kasserer og revisor).

Målgruppe

Primært foreningens revisorer og kasserer

Indhold

På mødet gennemgås Folkeoplysningsloven med udgangspunkt i det kommunale regelsæt.

Gennemgang af krav og ansvar for henholdsvis foreningens bestyrelser, kasserer og revisorer – med udgangspunkt i det kommunale regelsæt f. eks.:

  • Hvordan sikrer jeg som valgt foreningsrevisor, at de regnskaber og skemaer jeg skriver under er rigtige?

  • Hvorfor skal kommunen have de oplysninger de beder om?

  • Hvad hæfter jeg som bestyrelsesmedlem for?

  • Hvorfor skal foreningen have en revisor – er det for kommunens skyld eller er det for medlemmernes skyld?

Derudover gennemgang af regnskabs- og revisionsbestemmelserne herunder revisionsmetoder, rapportering og dokumentation. Desuden kassationsregler (arkivregler) samt formalia-krav til foreningen herunder CVR-nr., digital postkasse og Nemkonto.

Tidspunkter

Du kan vælge et af flg. tidspunkter:

  1. Onsdag den 5. maj 2021 kl. 17.00-19.00
  2. Onsdag den 17. november 2021 kl. 17.00-19.00
Sted

Fjordsgades forenings- og fritidshus, foredragslokalet på 2. sal, lokale 2.4, N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C

Tilmelding

Via foreningsportalen hos Aarhus Kommune Senest 3 uger før

Underviser

Undervisere fra BDO Revision

Kontaktperson

Malene Bønlykke Riis, Sport & Fritid, rmab@aarhus.dk