Buy Ticket

Der er desværre ikke flere ledige pladser på dette kursus

Målgruppe: Målgruppen er primært foreningens revisorer og kasserere. Formænd og øvrige bestyrelsesmedlemmer i foreningerne er også velkomne.

Formål: Kursets formål er at øge kendskab til og forståelse for de enkelte parters opgaver og ansvar (bestyrelse, kasserer, revisor ).

På mødet gennemgås:

– Folkeoplysningsloven med udgangspunkt i det kommunale regelsæt
– Gennemgang af krav og ansvar for henholdsvis forenings bestyrelser, kasserer og revisorer – ud udgangspunkt i det kommunale regelsæt f.eks.

– Hvordan sikrer jeg som valgt foreningsrevisor, at de regnskaber og skemaer jeg skriver under er rigtige?
– Hvorfor skal kommunen have de oplysninger de beder om? Hvad hæfter jeg som bestyrelsesmedlem for?
– Hvorfor skal foreningen have en revisor – er det for kommunens skyld eller er det for medlemmernes skyld?

– Gennemgang af regnskabs- og revisionsbestemmelser herunder revisionsmetoder, rapportering og dokumentation
– Kassationsregler (arkivregler)
– Formaliakrav til foreningen herunder CVR-nr., digital postkasse og NEM-konto.