Århus i Forening er navnet på et samarbejde mellem Sport og Fritid, Aarhus Kommune, Idrætssamvirket Aarhus, Århus Ungdommens Fællesråd, DGI Østjylland og Folkeoplysningssamvirket i Aarhus.

De 5 parter har tidligere samarbejdet om bla. Aarhus foreningslederuddannelse. I den forbindelse erfarede vi, at vi sammen kunne lave nogle endnu bedre tilbud om udvikling og uddannelse i det aarhusianske foreningsliv. Dette blev startsskudet til et mere formelt samarbejde nemlig “Århus i Forening”.

Formålet med samarbejdet er at få flere med i arbejdet i de aarhusianske foreninger og dygtiggøre de mange frivillige, som hver dag bruger mange kræfter på at skabe et aktivt foreningsliv i Aarhus.

Lene HolmSekretariatet
Folkeoplysningssamvirket
Helle HoldamIdrætskoordinator
DGI Østjylland
Sara SpringborgSekretariatsleder
Århus Ungdommens Fællesråd
Sofus RiishedeKonsulent
Idrætssamvirket