Buy Ticket

Der kan opstå mange situationer i det frivillige foreningsliv, hvor det er gavnligt og til stor hjælp for den tilskadekomne, at andre kan førstehjælp. Kan du?

Målgruppe: Instruktører, trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer. Der kræves ingen forudgående forudsætninger.

Følgende vil blive gennemgået og trænet:

– Førstehjælpens 4 hovedpunkter
– Overlevelseskæden
– Hjerte-Lunge-Redning
– Stands ulykken og sørg for egen, den tilskadekomnes og omkringståendes fysiske sikkerhed
– Kontrol af bevidsthed
– Råb på hjælp
– Frie Luftveje
– Kontrol af åndedræt
– Alarmering
– Hjertemassage
– Kunstigt åndedræt
– Brug af hjertestarter


Det er gratis for folkeoplysende foreninger, og foreninger der er medlem af paraplyorganisationerne, at deltage i kurserne. Der er et no-show gebyr på 300 kr., der faktureres til foreningerne, hvis en deltager ikke dukker op. Det koster 300 kr. at deltage, hvis ens forening ikke er fra Aarhus Kommune.